Σχετικά με το συνέδριο της OMEP στα Γιάννενα

Στον απόηχο ενός ακόμη επιτυχημένου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ και παρά τους χαλεπούς καιρούς και στο χώρο της εκπαίδευσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Συνέδριο με θέμα «Δεξιότητες Ζωής, Προσωπική - Κοινωνική Ανάπτυξη στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία», που έγινε στα Ιωάννινα από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου 2013, είχε μεγάλη απήχηση στον εκπαιδευτικό κόσμο.

 

Συμμετείχαν ως εισηγητές μέλη Δ.Ε.Π. από όλες τις βαθμίδες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και κυρίως εκπαιδευτικοί της πράξης, που σαν νήμα, ένωσαν τον καθημερινό αγώνα στην τάξη με την επιστημονική έρευνα και τη μελέτη στο πεδίο. Το σημαντικότερο μήνυμα του συνεδρίου συνοψίζεται στην άποψη, ότι η ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ήδη από την προσχολική ηλικία του ατόμου συμβάλλει ουσιαστικά στην ψυχοκοινωνική του υγεία, αλλά και στην ακαδημαϊκή του εξέλιξη, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία υγιών, δημοκρατικών πολιτών, με ενεργή συμμετοχή στα τεκταινόμενα της ζωής τους, που συνδιαμορφώνουν την κοινωνία στην οποία συμμετέχουν.