Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Εκπαίδευσης (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.) πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 9, 10 & 11 Μαΐου του 2025, στα Ιωάννινα, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, υπό την αιγίδα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το θέμα του συνεδρίου είναι το «Αναλυτικό Πρόγραμμα στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση: Έρευνα, Πολιτικές και Εκπαιδευτική Πράξη».

Ερωτήματα όπως «τι πρέπει να μαθαίνουν τα μικρά παιδιά, πώς και γιατί» αποτελούν κεντρικά ερωτήματα κάθε προβληματισμού για την εκπαίδευση. Τις απαντήσεις σε αυτά μπορούμε να τις βρούμε στα Αναλυτικά Προγράμματα και στην παιδαγωγική που προτείνουν. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα, τόσο ως επίσημο κείμενο όσο και ως πρόγραμμα που συνδιαμορφώνεται στην πράξη, δίνει απαντήσεις σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την εκπαίδευση των μικρών παιδιών και εκφράζει συγκεκριμένες αντιλήψεις και θεωρήσεις που έχουν πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις. Σήμερα, σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, σε μια εποχή διεθνούς οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και οικολογικής κρίσης, η συζήτηση για τα Αναλυτικά Προγράμματα και τι αξίζει να μάθουν τα παιδιά, πώς και γιατί είναι εξαιρετικά αναγκαία, ενδιαφέρουσα και επίκαιρη μετά και την πρόσφατη αναθεώρησή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Σχετίζεται με την εικόνα του παιδιού και την παιδαγωγική που οραματιζόμαστε και μας καλεί να αναρωτηθούμε τι θέλουμε για τα παιδιά τώρα και στο μέλλον, τι είδους Αναλυτικό Πρόγραμμα χρειάζονται και ποιος πρέπει να αποφασίζει για το περιεχόμενό του. Για να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα καλούμαστε να δούμε κριτικά παραδοχές και αντιλήψεις για το Αναλυτικό Πρόγραμμα της πρώτης παιδικής ηλικίας, τον ρόλο και τη λειτουργία του στην εκπαιδευτική διαδικασία, την πολιτική του σημασία, τις ποικίλες παραμέτρους που το επηρεάζουν, τον τρόπο που αναπτύσσεται, τις αντιλήψεις που απηχεί και τις παιδαγωγικές που αντανακλά.

Ορίζοντας όλες αυτές τις διαστάσεις, προσκαλούμε ερευνητές/-τριες, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, φοιτητές/-τριες και επαγγελματίες να συμμετέχουν σε αυτή τη διεθνή επιστημονική συζήτηση με στόχο να εμπλουτίσουμε τον διάλογο σχετικά με το διεπιστημονικό πεδίο των Αναλυτικών Προγραμμάτων και να αναζητήσουμε νέες ερευνητικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτικές πολιτικές και ερμηνείες του στην πράξη.

Οι θεματικές περιοχές του 14ου Συνεδρίου:

 • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα δικαιώματα των παιδιών (π.χ. το δικαίωμα στο παιχνίδι, το δικαίωμα στην ενεργητική συμμετοχή)
 • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και ο ρόλος των συμμετεχόντων (π.χ. εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ΑΠ, γονείς και κηδεμόνες)
 • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και η προσχολική αγωγή και φροντίδα των παιδιών 0-4 ετών
 • Αναλυτικά Προγράμματα, αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και οι μεταβάσεις των παιδιών (π.χ. ομαλή μετάβαση από την οικογένεια στο σχολείο, από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό)
 • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα και Εκπαιδευτικές Πολιτικές (π.χ. σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση του ΑΠ, βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα, σχολικά εγχειρίδια)
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα, μαθησιακές περιοχές και γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Γλώσσα, Μαθηματικά, Μουσική, Εικαστικά, Φυσική Αγωγή, Φυσικές Επιστήμες, εργαστήρια δεξιοτήτων)
 • Αναλυτικά Προγράμματα και διαφορετικότητα (π.χ. διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαφοροποιημένη παιδαγωγική, συμπεριληπτική εκπαίδευση)
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα και αξιολόγηση της μάθησης και της ανάπτυξης του παιδιού (π.χ. παιδαγωγική τεκμηρίωση, παρατήρηση, πορτφόλιο, αυτο-αξιολόγηση)
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα και μαθησιακές εμπειρίες (π.χ. οργάνωση χρόνου και χώρου, σχέσεις εκπαιδευτικών και παιδιών, μεθοδολογικές προσεγγίσεις)
 • Μοντέλα Αναλυτικών Προγραμμάτων (π.χ. Ρέτζιο Εμίλια και αναδυόμενο πρόγραμμα, κλειστό-ανοικτό ΑΠ, αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές)

Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όσους και όσες ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου.

Στο 14ο Συνέδριο της ΟΜΕΡ πρόκειται να φιλοξενηθούν:

 • προφορικές ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών
 • προφορικές ανακοινώσεις εκπαιδευτικών δράσεων
 • συμπόσια
 • αναρτημένες ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών (αφίσες)
 • αναρτημένες ανακοινώσεις εκπαιδευτικών δράσεων (αφίσες)
 • εργαστήρια που απευθύνονται σε ενήλικες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων εργασιών: 18/10/2024

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 9-11/5/2025

 

Η Πρόεδρος

της Επιστημονικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος

του Συνεδρίου

Η Πρόεδρος

της Οργανωτικής Επιτροπής
Ε. Σοφού Ε. Κατσικονούρη Α. Βελλοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια,

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εκπαιδευτικός ΠΕ60,

Νομικός, Med

Πρόεδρος ΟΜΕΡ Ελλάδος

Νηπιαγωγός

ΕΔΙΠ ΤΕΕΑΠΗ Παν. Πατρών,

Γραμματέας ΟΜΕΡ Ελλάδος