Πρόγραμμα 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ

on 23 Απριλίου 2023

Το συνοπτικό και αναλυτικό πρόγραμμα του 13ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

https://www.omep.gr/πρόγραμμα/πρόγραμμα.html


 ExofylloProgramma L