Επιμορφωτική ημερίδα - Βιωματικά εργαστήρια προγράμματος VOICE

on 25 Ιανουαρίου 2023

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/νη ότι στο πλαίσιο του προγράμματος VOICE και της συνεργασίας του με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί Επιμορφωτική ημερίδα με Βιωματικά εργαστήρια, την Δευτέρα 6/2/2023 στις 17:00-20:30, στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών «Παναγιώτης Κανελλόπουλος».

Το πρόγραμμα VOICE επικεντρώνεται στην παραγωγή και διάχυση εκπαιδευτικού υλικού με αντικείμενο την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων κατά την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία (http://voice.web.auth.gr/). Στην επιμορφωτική ημερίδα θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό υλικό που κατασκευάστηκε με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στο καθημερινό εκπαιδευτικό έργο.

Επιστημονικώς υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Σοφία Αυγητίδου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. και η επιμόρφωση διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με συνεργαζόμενο φορέα την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και την Καινοτομία).

Το πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ

Την πρόσκληση για την ημερίδα μπορείτε να την δείτε πατώντας εδώ

Για τη συμμετοχή σας στα βιωματικά εργαστήρια μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στους συνδέσμους που ακολουθούν.
1ο εργαστήριο: Πρακτικές ενίσχυσης της συμμετοχής των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία
Εισηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου, Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2ο εργαστήριο: Ο ρόλος της νηπιαγωγού στην ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στις οργανωμένες δραστηριότητες
Εισηγήτρια: Βασιλική Αλεξίου, Νηπιαγωγός, Δρ. Παιδαγωγικής
3ο εργαστήριο: Συμμετοχή των παιδιών στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό: εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση
Εισηγήτρια: Κυριακή Βέλκου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας