Ανακοίνωση

on 20 Δεκεμβρίου 2022
4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ,
«Κατανοώντας και προωθώντας το παιδικό παιχνίδι στον 21ο αιώνα, για ένα καλύτερο μέλλον.»
 
Eikona
 

Στις 26, 27 & 28 Μαΐου του 2023, θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Εκπαίδευσης (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.), το οποίο οργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.), υπό την αιγίδα της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

13 Ιανουαρίου 2023: Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων προς κρίση

15 Μαρτίου 2023: Λήξη περιόδου προ-εγγραφών

26-27-28 Μαΐου: Διεξαγωγή Συνεδρίου

 

Η υποβολή εργασιών μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://www.omep.gr/υποβολή-εργασιών.html
ή απευθείας στον σύνδεσμο: https://forms.gle/hDa5b9K4Th4GEBD78
Η εγγραφή μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://www.omep.gr/εγγραφές-πληροφορίες.html
ή απευθείας στον σύνδεσμο: https://rb.gy/mizrsh

 

Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Μ. Παπανδρέου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ
Ε. Κατσικονούρη,
Πρόεδρος ΟΜΕΡ Ελλάδος