Όχι παιδιά-μετανάστες υπό κράτηση

on 26 Νοεμβρίου 2017

Δήλωση του 11ου Φόρουμ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 7-10 Νοεμβρίου 2017, Βρυξέλλες.

ΑΣ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Εμείς, η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Παγκόσμιο Σύμφωνο, σε οργανισμούς παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς και εθνικούς, και φορείς του ΟΗΕ, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφιερώσει το 11ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο θέμα των παιδιών που στερούνται της ελευθερίας τους -συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που βρίσκονται υπό περιορισμό λόγω μετανάστευσης- και εναλλακτικών της κράτησης λύσεων.

Καλούμε τις κυβερνήσεις της ΕΕ να λάβουν άμεσα μέτρα για τον τερματισμό της κράτησης παιδιών λόγω μετανάστευσης, διασφαλίζοντας ότι είναι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις της κράτησης. Όλα τα παιδιά της Ευρώπης αξίζουν φροντίδα και προστασία, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό τους καθεστώς. Ας εργαστούμε μαζί για να τερματίσουμε την κράτηση των παιδιών.

Τα παιδιά-μετανάστες είναι και αυτά παιδιά της Ευρώπης.

Το συμφέρον των παιδιών έχει προτεραιότητα

Η κράτηση πληγώνει τα παιδιά και αποδυναμώνει τις οικογένειες

Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να τα καταφέρει καλύτερα

Υπάρχουν εναλλακτικές

Η συλλογή δεδομένων και η παρακολούθηση της κατάστασης είναι κρίσιμη

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ζητάμε άμεσα από όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών να:

 1. Ακούσουν τις φωνές των παιδιών που θίγονται
 2. Μεταφράσουν τη δήλωση-δέσμευση της Νέας Υόρκης –να εργαστούμε μέχρι να παύσει η κράτηση των παιδιών λόγω μετανάστευσης– σε συγκεκριμένους στόχους και δείκτες.
 3. Υιοθετήσουν νόμους και πολιτικές που απαγορεύουν την κράτηση λόγω μετανάστευσης των ασυνόδευτων ή συνοδευόμενων παιδιών και που βάζουν προτεραιότητα στο συμφέρον των παιδιών και όχι στην εθνική μεταναστευτική πολιτική, με άξονα τον πλήρη σεβασμό των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
 4. Παρέχουν προστασία, φροντίδα και υποστήριξη στα παιδιά σε κατάλληλα και ασφαλή περιβάλλοντα ανατροφής
 5. Επενδύσουν, αναπτύξουν και εφαρμόσουν εναλλακτικές στην κράτηση, που να βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και που να δίνουν προτεραιότητα στο συμφέρον των παιδιών, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, τους εταίρους των Ηνωμένων Εθνών και άλλους ενδιαφερόμενους
 6. Παρέχουν την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη για να αναπτυχθεί μια πιο ισχυρή βάση δεδομένων και να υποστηριχθούν οι ερευνητικές προσπάθειες που σχετίζονται με τα παιδιά υπό κράτηση

Η δήλωση αυτή εγκρίνεται από τα ακόλουθα μέλη των παγκόσμιων, ευρωπαϊκών και εθνικών Οργανισμών του ΟΗΕ, και από την Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Παγκόσμιο Σύμφωνο:

 1. Caritas Europa
 2. Caritas Internationalis
 3. Child Circle
 4. Child Fund Alliance
 5. Children of Prisoners Europe (COPE)
 6. COFACE Families Europe
 7. Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW)
 8. Cross-Regional Centre for Refugees and Migrants
 9. Defence for Children International
 10. Destination Unknown campaign
 11. Don Bosco International
 12. ECPAT United Kingdom
 13. Eurochild
 14. Eurodiaconia
 15. European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
 16. European Federation of Public Service Unions
 17. European Network of Migrant Women (ENOMW)
 18. European Network on Statelessness (ENS)
 19. Global Partnership to End Violence Against Children
 20. ‘Hope For Children’ CRC Policy Center
 21. Immigrant Council of Ireland Independent Law Centre
 22. International Catholic Migration Commission (ICMC), Europe
 23. International Child Development Initiatives (ICDI)
 24. International Commission of Jurists (ICJ)
 25. International Detention Coalition (IDC)
 26. International Organization for Migration (IOM) - The UN Migration Agency
 27. International Social Service (ISS)
 28. International Youth Association for Training and Inter-Employment Programs (TIP)
 29. Kopin, Malta
 30. Maisha e.V.- African Women in Germany
 31. Mental Health Europe
 32. Migrant Forum in Asia (MFA)
 33. Missing Children Europe
 34. Mixed Migration Platform (MMP)
 35. NGO Committee on Migration
 36. Norwegian Refugee Council
 37. Oak Foundation
 38. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
 39. Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
 40. Public Services International (PSI)
 41. Quaker Council for European Affairs (QCEA)
 42. Save the Children
 43. Separated Children in Europe Programme (SCEP)
 44. Slovene Philanthropy
 45. SOS Children’s Villages International
 46. Terre des Hommes (TDH)
 47. The Salvation Army, EU Affairs Office
 48. World Organization for Early Childhood Education (OMEP)
 49. World Vision