Ανάρτηση Πρακτικών 10ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ

on 24 Μαΐου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην κατηγορία "Συνέδρια" τα Πρακτικά του 10ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ που έγινε στην Αλεξανδρούπολη 16-18 Οκτωβρίου 2015, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).