Συνέδριο ΟΜΕΡ Ασίας-Ειρηνικού 2017

on 20 Δεκεμβρίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι η ΟΜΕΡ Ασίας-Ειρηνικού διοργανώνει συνέδριο για το 2017 με θέμα:

"Ενισχύοντας την Ποιότητα της Εκπαίδευσης των Μικρών Παιδιών: Πολιτικές, Παιδαγωγικές και Γονεϊκή Εμπλοκή"

“Enhancing the Quality of Early Childhood Education: Policies, Pedagogies and Parent Engagement”

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 18 με 20 Μαϊου του 2017, στο Hong Kong Baptist University. Η καταληκτική προθεσμία για κατάθεση συμμετοχών πήρε παράταση ως τις 15 Ιανουαρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://omephkcon2017.org/index.php/index/paper_sub.html